THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN - THÉP HỘP
Hotline: 02746 298 999 thepquoccuong@gmail.com

THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN - THÉP HỘP

THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN - THÉP HỘP

CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP QUỐC CƯỜNG

VPGD: Số 36 - Đường Số 3 - KP Nhị Đồng 2 - P Dĩ An - TX. Dĩ An - T. Bình Dương.

MST: 0 3 1 3 5 1 6 6 6 7

Cell Phone: 0915 305 307 Mr Cường- 0919 95 6879 Mr Quốc

Điện thoại : 02746 298 999 - Fax : 02743 795 728

Email: thepquoccuong@gmail.com

Truy cập vào hệ thống trang WEBSITE của chúng tôi để xem được nhiều thông tin hơn.

A500 GR.B - A500 GR.C - STKR400 - STKR490 - SS400 - A36 - S235JR - S237JR - Q345B - SS490

Thép hộp chữ nhật được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng điện công nghiệp , công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng, giao thông vận tải

STT   TÊN VẬT TƯ
(Description) 
 KÍCH THƯỚC 
(Dimension) 
 Khối lượng/cây   khối lượng/m 
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 13x26 
      1     Thép hộp chữ nhật 13x26x0.7      13    x      26    x      0.7    x     6,000    mm              -    
      2     Thép hộp chữ nhật 13x26x0.8      13    x      26    x      0.8    x     6,000    mm         2.82          0.47  
      3     Thép hộp chữ nhật 13x26x0.9      13    x      26    x      0.9    x     6,000    mm         3.15          0.53  
      4     Thép hộp chữ nhật 13x26x1.0      13    x      26    x      1.0    x     6,000    mm         3.49          0.58  
      5     Thép hộp chữ nhật 13x26x1.1      13    x      26    x      1.1    x     6,000    mm         3.81          0.64  
      6     Thép hộp chữ nhật 13x26x1.2      13    x      26    x      1.2    x     6,000    mm         4.14          0.69  
      7     Thép hộp chữ nhật 13x26x1.4      13    x      26    x      1.4    x     6,000    mm         4.77          0.80  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 20x40 
      1     Thép hộp chữ nhật 20x40x0.7      20    x      40    x      0.7    x     6,000    mm         3.86          0.64  
      2     Thép hộp chữ nhật 20x40x0.8      20    x      40    x      0.8    x     6,000    mm         4.40          0.73  
      3     Thép hộp chữ nhật 20x40x0.9      20    x      40    x      0.9    x     6,000    mm         4.93          0.82  
      4     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.0      20    x      40    x      1.0    x     6,000    mm         5.46          0.91  
      5     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.1      20    x      40    x      1.1    x     6,000    mm         5.99          1.00  
      6     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2      20    x      40    x      1.2    x     6,000    mm         6.51          1.09  
      7     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.4      20    x      40    x      1.4    x     6,000    mm         7.54          1.26  
      8     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.5      20    x      40    x      1.5    x     6,000    mm         8.05          1.34  
      9     Thép hộp chữ nhật 20x40x1.8      20    x      40    x      1.8    x     6,000    mm         9.56          1.59  
    10     Thép hộp chữ nhật 20x40x2      20    x      40    x      2.0    x     6,000    mm       10.55          1.76  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 25x50 
      1     Thép hộp chữ nhật 25x50x0.8      25    x      50    x      0.8    x     6,000    mm         5.53          0.92  
      2     Thép hộp chữ nhật 25x50x0.9      25    x      50    x      0.9    x     6,000    mm         6.21          1.03  
      3     Thép hộp chữ nhật 25x50x1.0      25    x      50    x      1.0    x     6,000    mm         6.88          1.15  
      4     Thép hộp chữ nhật 25x50x1.1      25    x      50    x      1.1    x     6,000    mm         7.54          1.26  
      5     Thép hộp chữ nhật 25x50x1.2      25    x      50    x      1.2    x     6,000    mm         8.21          1.37  
      6     Thép hộp chữ nhật 25x50x1.4      25    x      50    x      1.4    x     6,000    mm         9.52          1.59  
      7     Thép hộp chữ nhật 25x50x15      25    x      50    x      1.5    x     6,000    mm       10.17          1.70  
      8     Thép hộp chữ nhật 25x50x1.8      25    x      50    x      1.8    x     6,000    mm       12.11          2.02  
      9     Thép hộp chữ nhật 25x50x2      25    x      50    x      2.0    x     6,000    mm       13.38          2.23  
    10     Thép hộp chữ nhật 25x502.5      25    x      50    x      2.5    x     6,000    mm       16.49          2.75  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 30x60 
      1     Thép hộp chữ nhật 30x60x0.7      30    x      60    x      0.7    x     6,000    mm         5.84          0.97  
      2     Thép hộp chữ nhật 30x60x0.8      30    x      60    x      0.8    x     6,000    mm         6.66          1.11  
      3     Thép hộp chữ nhật 30x60x0.9      30    x      60    x      0.9    x     6,000    mm         7.48          1.25  
      4     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.0      30    x      60    x      1.0    x     6,000    mm         8.29          1.38  
      5     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.1      30    x      60    x      1.1    x     6,000    mm         9.10          1.52  
      6     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.2      30    x      60    x      1.2    x     6,000    mm         9.90          1.65  
      7     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.4      30    x      60    x      1.4    x     6,000    mm       11.50          1.92  
      8     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.5      30    x      60    x      1.5    x     6,000    mm       12.29          2.05  
      9     Thép hộp chữ nhật 30x60x1.8      30    x      60    x      1.8    x     6,000    mm       14.65          2.44  
    10     Thép hộp chữ nhật 30x60x2.6      30    x      60    x      2.8    x     6,000    mm       22.26          3.71  
    11     Thép hộp chữ nhật 30x60x3      30    x      60    x      3.0    x     6,000    mm       23.74          3.96  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80 
      1     Thép hộp chữ nhật 40x80x0.9      40    x      80    x      0.8    x     6,000    mm         8.92          1.49  
      2     Thép hộp chữ nhật 40x80x0.10      40    x      80    x      0.9    x     6,000    mm       10.02          1.67  
      3     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.0      40    x      80    x      1.0    x     6,000    mm       11.12          1.85  
      4     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.1      40    x      80    x      1.1    x     6,000    mm       12.21          2.03  
      5     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.2      40    x      80    x      1.2    x     6,000    mm       13.29          2.22  
      6     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.4      40    x      80    x      1.4    x     6,000    mm       15.46          2.58  
      7     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.5      40    x      80    x      1.5    x     6,000    mm       16.53          2.76  
      8     Thép hộp chữ nhật 40x80x1.8      40    x      80    x      1.8    x     6,000    mm       19.74          3.29  
      9     Thép hộp chữ nhật 40x80x2.0      40    x      80    x      2.0    x     6,000    mm       21.85          3.64  
    10     Thép hộp chữ nhật 40x80x2.3      40    x      80    x      2.3    x     6,000    mm       25.00          4.17  
    11     Thép hộp chữ nhật 40x80x2.5      40    x      80    x      2.5    x     6,000    mm       27.08          4.51  
    12     Thép hộp chữ nhật 40x80x3      40    x      80    x      3.0    x     6,000    mm       32.22          5.37  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 
      1     Thép hộp chữ nhật 50x100x1.1      50    x     100    x      1.1    x     6,000    mm       15.32          2.55  
      2     Thép hộp chữ nhật 50x100x1.2      50    x     100    x      1.2    x     6,000    mm       16.68          2.78  
      3     Thép hộp chữ nhật 50x100x1.4      50    x     100    x      1.4    x     6,000    mm       19.41          3.24  
      4     Thép hộp chữ nhật 50x100x1.5      50    x     100    x      1.5    x     6,000    mm       20.77          3.46  
      5     Thép hộp chữ nhật 50x100x1.8      50    x     100    x      1.8    x     6,000    mm       24.82          4.14  
      6     Thép hộp chữ nhật 50x100x2.0      50    x     100    x      2.0    x     6,000    mm       27.51          4.58  
      7     Thép hộp chữ nhật 50x100x2.5      50    x     100    x      2.5    x     6,000    mm       34.15          5.69  
      8     Thép hộp chữ nhật 50x100x3      50    x     100    x      3.0    x     6,000    mm       40.69          6.78  
      9     Thép hộp chữ nhật 50x100x4      50    x     100    x      4.0    x     6,000    mm       53.51          8.92  
    10     Thép hộp chữ nhật 50x100x5      50    x     100    x      5.0    x     6,000    mm       65.94        10.99  
    11     Thép hộp chữ nhật 50x100x6      50    x     100    x      6.0    x     6,000    mm       65.94        10.99  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 
      1     Thép hộp chữ nhật 60x120x1.5      60    x     120    x      1.4    x     6,000    mm       23.37          3.89  
      2     Thép hộp chữ nhật 60x120x1.8      60    x     120    x      1.8    x     6,000    mm       29.91          4.99  
      3     Thép hộp chữ nhật 60x120x2      60    x     120    x      2.0    x     6,000    mm       33.16          5.53  
      4     Thép hộp chữ nhật 60x120x2.5      60    x     120    x      2.5    x     6,000    mm       41.21          6.87  
      5     Thép hộp chữ nhật 60x120x2.8      60    x     120    x      2.8    x     6,000    mm       46.00          7.67  
      6     Thép hộp chữ nhật 60x120x3      60    x     120    x      3.0    x     6,000    mm       49.17          8.20  
      7     Thép hộp chữ nhật 60x120x4      60    x     120    x      4.0    x     6,000    mm       64.81        10.80  
      8     Thép hộp chữ nhật 60x120x5      60    x     120    x      5.0    x     6,000    mm       80.07        13.35  
      9     Thép hộp chữ nhật 70x140x2.5      70    x     140    x      2.5    x     6,000    mm       48.28          8.05  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 
      1     Thép hộp chữ nhật 75x150x3.2      75    x     150    x      3.2    x     6,000    mm       65.89        10.98  
      2     Thép hộp chữ nhật 75x150x5      75    x     150    x      5.0    x     6,000    mm     101.27        16.88  
      3     Thép hộp chữ nhật 75x150x6      75    x     150    x      6.0    x     6,000    mm     120.39        20.06  
      4     Thép hộp chữ nhật 80x120x6      80    x     120    x      6.0    x     6,000    mm     106.26        17.71  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 
      1     Thép hộp chữ nhật 100x140x6     100    x     140    x      6.0    x     6,000    mm     128.87        21.48  
      2     Thép hộp chữ nhật 100x150x4     100    x     150    x      4.0    x     6,000    mm       91.19        15.20  
      3     Thép hộp chữ nhật 100x150x6     100    x     150    x      6.0    x     6,000    mm     134.52        22.42  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 
      1     Thép hộp chữ nhật 100x200x4     100    x     200    x      4.0    x     6,000    mm     110.03        18.34  
      2     Thép hộp chữ nhật 100x200x4.5     100    x     200    x      4.5    x     6,000    mm     123.35        20.56  
      3     Thép hộp chữ nhật 100x200x6     100    x     200    x      6.0    x     6,000    mm     162.78        27.13  
      4     Thép hộp chữ nhật 100x200x8     100    x     200    x      8.0    x     6,000    mm     214.02        35.67  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x250 
      1     Thép hộp chữ nhật 150x250x5     150    x     250    x      5.0    x     6,000    mm     183.69        30.62  
      2     Thép hộp chữ nhật 150x250x8     150    x     250    x      8.0    x     6,000    mm     289.38        48.23  
      3     Thép hộp chữ nhật 150x250x10     150    x     250    x    10.0    x     6,000    mm     357.96        59.66  
      4     Thép hộp chữ nhật 160x200x10     160    x     200    x    10.0    x     6,000    mm     320.28        53.38  
 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400 
      1     Thép hộp chữ nhật 200x400x10     200    x     400    x    10.0    x     6,000    mm     546.36        91.06  
      2     Thép hộp chữ nhật 200x400x12.7     200    x     400    x    12.7    x     6,000    mm     687.42      114.57  

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x120 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x120

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x300 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x300

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x300 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x300

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x250 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x250

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x200 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x200

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 - THÉP HỘP 75x150 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 - THÉP HỘP 75x150

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 - THÉP HỘP 60x120 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 - THÉP HỘP 60x120

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80 THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80

Giá bán: Liên hệ 02746 298 999
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP QUỐC CƯỜNG

VPGD: Số 36 Đường Số 3 – KP Nhị Đồng 2 – P. Dĩ An – TX. Dĩ An –T. Bình Dương'

MST: 0 3 1 3 5 1 6 6 6 7

Cell Phone: 0915 305 307 Mr Cường -  0919 95 6879 Mr Quốc

Điện thoại : 02746 298 999 - Fax : 02743 795 728

Email: thepquoccuong@gmail.com

Truy cập vào hệ thống trang WEBSITE của chúng tôi để xem được nhiều thông tin hơn.

Tin tức
Chúng tôi trên facebook