THÉP HỘP VUÔNG ĐEN - THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
Hotline: 02746 298 999 thepquoccuong@gmail.com

THÉP HỘP VUÔNG ĐEN - THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG ĐEN - THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP QUỐC CƯỜNG

VPGDSố 36 - Đường Số 3 - KP Nhị Đồng 2 - P Dĩ An - TX. Dĩ An - T. Bình Dương.

MST: 0 3 1 3 5 1 6 6 6 7

Cell Phone: 0915 305 307 Mr Cường- 0919 95 6879 Mr Quốc

Điện thoại : 02746 298 999 - Fax : 02743 795 728

Email: thepquoccuong@gmail.com

Truy cập vào hệ thống trang WEBSITE của chúng tôi để xem được nhiều thông tin hơn.

Qui cách

kg/cây

Qui cách

kg/cây

 
 

12 x 12 x 0.7

1,47

40 x 40 x 0.8

5,88

 

12 x 12 x 0.8

1,66

40 x 40 x 0.9

6,6

 

12 x 12 x 0.9

1,85

40 x 40 x 1.0

7,31

 
   

40 x 40 x 1.1

8,02

 

14 x 14 x 0.6

1,5

40 x 40 x 1.2

8,72

 

14 x 14 x 0.7

1,74

40 x 40 x 1.4

10,11

 

14 x 14 x 0.8

1,97

40 x 40 x 1.5

10,8

 

14 x 14 x 0.9

2,19

40 x 40 x 1.8

12,83

 

14 x 14 x 1.0

2,41

40 x 40 x 2.0

14,17

 

14 x 14 x 1.1

2,63

40 x 40 x 2.5

17,43

 

14 x 14 x 1.2

2,84

40 x 40 x 3.0

20,57

 

16 x 16 x 0.7

2

     

16 x 16 x 0.8

2,27

50 x 50 x 1.1

10,09

 

16 x 16 x 0.9

2,53

50 x 50 x 1.2

10,98

 

16 x 16 x 1.0

2,79

50 x 50 x 1.4

12,74

 

16 x 16 x 1.1

3,04

50 x 50 x 1.5

13,62

 

16 x 16 x 1.2

3,29

50 x 50 x 1.8

16,22

 
   

50 x 50 x 2.0

17,94

 

20 x 20 x 0.7

2,53

50 x 50 x 2.5

22,14

 

20 x 20 x 0.8

2,87

50 x 50 x 2.8

24,6

 

20 x 20 x 0.9

3,21

50 x 50 x 3.0

26,23

 

20 x 20 x 1.0

3,54

     

20 x 20 x 1.1

3,87

60 x 60 x 1.2

13,24

 

20 x 20 x 1.2

4,2

60 x 60 x 1.4

15,38

 

20 x 20 x 1.4

5,3

60 x 60 x 1.5

16,45

 

25 x 25 x 0.7

3,19

60 x 60 x 1.8

19,61

 

25 x 25 x 0.8

3,62

60 x 60 x 2.0

21,7

 

25 x 25 x 0.9

4,06

60 x 60 x 2.5

26,85

 

25 x 25 x 1.0

4,48

60 x 60 x 3.0

31,88

 

25 x 25 x 1.1

4,91

     

25 x 25 x 1.2

5,33

90 x 90 x 1.8

29,79

 

25 x 25 x 1.4

6,15

90 x 90 x 2.0

33,01

 
   

90 x 90 x 2.5

40,98

 

30 x 30 x 0.6

3,2

90 x 90 x 2.8

45,7

 

30 x 30 x 0.7

3,85

90 x 90 x 3.0

48,83

 

30 x 30 x 0.8

4,38

90 x 90 x 4.0

64,21

 

30 x 30 x 0.9

4,9

     

30 x 30 x 1.0

5,43

100 x 100 x 1.8

33,17

 

30 x 30 x 1.1

5,94

100 x 100 x 2.0

36,76

 

30 x 30 x 1.2

6,46

100 x 100 x 2.5

45,67

 

30 x 30 x 1.4

7,4

100 x 100 x 3.0

54,49

 

30 x 30 x 1.5

7,9

100 x 100 x 4.0

71,74

 

30 x 30 x 1.8

9,44

100 x 100 x 5.0

88,55

 

30 x 30 x 2.0

10,4

     

 

 

Thép Hộp Vuông Loại Lớn

 

 

 

Quy cách hộp Vuông

Độ dày (mm)

Khối lượng

(kg/m)

Thép hộp vuông 100 x 100

3.2

9.52

Thép hộp vuông 100 x 100

4.0

11.7

Thép hộp vuông 100 x 100

4.5

13.1

Thép hộp vuông 100 x 100

6.0

17.0

Thép hộp vuông 100 x 100

9.0

24.1

Thép hộp vuông 100 x 100

12.0

30.2

Thép hộp vuông 125 x 125

3.2

12.0

Thép hộp vuông 125 x 125

4.5

16.6

Thép hộp vuông 125 x 125

5.0

18.3

Thép hộp vuông 125 x 125

6.0

21.7

Thép hộp vuông 125 x 125

9.0

31.1

Thép hộp vuông 125 x 125

12.0

39.7

Thép hộp vuông 150 x 150

4.5

20.1

Thép hộp vuông 150 x 150

5.0

22.3

Thép hộp vuông 150 x 150

6.0

26.4

Thép hộp vuông 150 x 150

9.0

38.2

Thép hộp vuông 150 x 150

12.0

49.1

Thép hộp vuông 175 x175

4.5

23.7

Thép hộp vuông 175 x175

5.0

26.2

Thép hộp vuông 175 x175

6.0

31.1

Thép hộp vuông 175 x175

9.0

45.3

Thép hộp vuông 175 x175

12.0

58.5

Thép hộp vuông 200 x 200

4.5

27.2

Thép hộp vuông 200 x 200

6.0

35.8

Thép hộp vuông 200 x 200

8.0

46.9

Thép hộp vuông 200 x 200

9.0

52.3

Thép hộp vuông 200 x 200

12.0

67.9

Thép hộp vuông 250 x 250

6.0

45.2

Thép hộp vuông 250 x 250

8.0

59.5

Thép hộp vuông 250 x 250

9.0

66.5

Thép hộp vuông 250 x 250

12.0

86.8

Thép hộp vuông 300 x 300

6.0

54.7

Thép hộp vuông 300 x 300

9.0

80.6

Thép hộp vuông 300 x 300

12.0

106

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP QUỐC CƯỜNG

VPGD: Số 36 Đường Số 3 – KP Nhị Đồng 2 – P. Dĩ An – TX. Dĩ An –T. Bình Dương'

MST: 0 3 1 3 5 1 6 6 6 7

Cell Phone: 0915 305 307 Mr Cường -  0919 95 6879 Mr Quốc

Điện thoại : 02746 298 999 - Fax : 02743 795 728

Email: thepquoccuong@gmail.com

Truy cập vào hệ thống trang WEBSITE của chúng tôi để xem được nhiều thông tin hơn.

Tin tức